Tác phẩm “Nhịp sống Khatoco” của Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đạt giải nhất cuộc thi “Nhịp điệu công nhân, viên chức, lao động Khánh Hòa năm 2022”

Tối ngày 31-8-2022, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Khánh Hòa, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Liên hoan tiếng hát công nhân, người lao động và Trao giải cuộc thi “Nhịp điệu công nhân, viên chức, lao động Khánh Hòa năm 2022”.

Với mục đích nhằm tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gươngBác Hồ vĩ đại” và phong trào xâydựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phong trào thi đua yêu nước và xâydựng môi trường làm việc văn minh, lành mạnh. Đồng thời, vận động, hướng dẫn đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động duy trì nề nếp, thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao để bảovệ, nâng cao sức khỏe, góp phần tăng năng suất, chất lượng lao động. LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc thi “Nhịp điệu công nhân, viên chức, lao động Khánh Hòa năm 2022”.

Cuộc thi được phát động từ ngày 20-7-2022 đến ngày 20-8-2022, đã có 15/18 công đoàn cấp trên cơ sở tham gia với 223 tác phẩm, sau khi lựa chọn có 54 tác phẩm được công đoàn cấp trên cơ sở gửi về LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa dự thi. Kết quả Ban Giám khảo đã lựa chọn ra 09 tác phẩm đạt giải: 01 giải nhất thuộc về CĐCS Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa với tác phẩm “Nhịp sống Khatoco”; 02 giải nhì, 01 thuộc về CĐCS Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco với tác phẩm “Sắc màu in Khatoco”; 02 giải 3, 01 thuộc về CĐCS Công ty Cổ phần Đông Á với tác phẩm “Nhịp điệu sóng Carton” và 04 giải khuyến khích, 01 thuộc về CĐCS Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt với tác phẩm “Chicken dance -Vũ điệu gà con”. Ngoài ra LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng Bằng khen cho Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt vì có nhiều tác phẩm chất lượng tham gia cuộc thi và đạt giải cao.

Sau phần trao giải là các tiết mục văn nghệ tham gia Liên hoan tiếng hát Công nhân, người lao động năm 2022 chào mừng 77 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2022) do Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt, LĐLĐ Thành phố Nha Trang và Công đoàn Viên chức tỉnh Khánh Hòa biểu diễn./.

Tác phẩm “Nhịp sống Khatoco” của Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đạt giải nhất cuộc thi “Nhịp điệu công nhân, viên chức, lao động Khánh Hòa năm 2022”
Ban Tổ chức trao giải nhất cho CĐCS Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa
Tác phẩm “Nhịp sống Khatoco” của Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đạt giải nhất cuộc thi “Nhịp điệu công nhân, viên chức, lao động Khánh Hòa năm 2022”
Ban Tổ chức trao giải nhì cho CĐCS Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco
Tác phẩm “Nhịp sống Khatoco” của Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đạt giải nhất cuộc thi “Nhịp điệu công nhân, viên chức, lao động Khánh Hòa năm 2022”
Ban Tổ chức trao giải ba cho CĐCS Công ty Cổ phần Đông Á
Tác phẩm “Nhịp sống Khatoco” của Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đạt giải nhất cuộc thi “Nhịp điệu công nhân, viên chức, lao động Khánh Hòa năm 2022”
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt
Tác phẩm “Nhịp sống Khatoco” của Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đạt giải nhất cuộc thi “Nhịp điệu công nhân, viên chức, lao động Khánh Hòa năm 2022”
Tác phẩm “Nhịp sống Khatoco” của Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đạt giải nhất cuộc thi “Nhịp điệu công nhân, viên chức, lao động Khánh Hòa năm 2022”
Tiết mục văn nghệ của CĐCS NMTL Khatoco Khánh Hòa tham gia liên hoan
Tác phẩm “Nhịp sống Khatoco” của Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đạt giải nhất cuộc thi “Nhịp điệu công nhân, viên chức, lao động Khánh Hòa năm 2022”
Tiết mục văn nghệ của CĐCS Công ty TNHH Thương mại Khatoco tham gia liên hoan
Tác phẩm “Nhịp sống Khatoco” của Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đạt giải nhất cuộc thi “Nhịp điệu công nhân, viên chức, lao động Khánh Hòa năm 2022”
Tiết mục văn nghệ của CĐCS Công ty Cổ phần Đông Á tham gia liên hoan
Tác phẩm “Nhịp sống Khatoco” của Công đoàn cơ sở Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa đạt giải nhất cuộc thi “Nhịp điệu công nhân, viên chức, lao động Khánh Hòa năm 2022”
Tiết mục văn nghệ của CĐCS Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco tham gia liên hoan