Tài liệu “Khánh hòa – 370 năm xây dựng & phát triển (1653 – 2023)”

Khánh Hòa, qua 370 năm phát triển từ năm 1653 đến 2023, đã trở thành một trong những trung tâm phát triển hàng đầu tại Nam Trung Bộ và cả nước. Tận dụng lợi thế về du lịch biển, Khánh Hòa đã định vị mình trên bản đồ du lịch Quốc tế. Sự phát triển kinh tế – xã hội của Khánh Hòa được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 55 của Quốc hội, hướng đến mục tiêu trở thành đô thị trực thuộc trung ương. Khánh Hòa cũng chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư vào giáo dục và an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để hiểu rõ hơn, tài liệu “Khánh hòa – 370 năm xây dựng & phát triển (1653 – 2023)” sẽ cung cấp thông tin chi tiết và sâu sắc về lịch sử, văn hóa, và những thành tựu kinh tế – xã hội của Khánh Hòa.