Thông báo mời thầu gói thầu A4 thuộc Dự án Di dời Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa

Bên mời thầu: Tổng công ty Khánh Việt

Gói thầu: Gói thầu A4: Xây dựng hạng mục Xưởng sản xuất 1 và hệ thống điều hòa không khí và thông gió.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày

Dự án: Di dời Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào cụm công nghiệp Trảng É1, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm.

Nguồn vốn: Vốn của doanh nghiệp Tổng công ty Khánh Việt và vốn vay.

Hình thức LCNT: Đấu thầu rộng rãi, trong nước, không sơ tuyển.

Phương thức LCNT: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 27/12/2019 đến thời điểm đóng thầu (09 giờ 00, ngày 21/01/2020).

Địa điểm: Tổng công ty Khánh Việt, số 118 Hùng Vương, phường Lộc Thọ, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: 0258.3525702.

Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

Bảo đảm dự thầu: 2.000.000.000 đồng.

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng séc.

Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15, ngày 21/01/2020.