Khatoco Vang Mãi Lời Ca – Đài Tiếng Nói Việt Nam

Nhạc: NSƯT Đức Lợi & Lời: Thế Cường
Thể hiện: Đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam