Khatoco Vang Mãi Lời Ca

Nhạc: NSƯT Đức Lợi & Lời: Thế Cường
Thể hiện: Tốp ca Tổng công ty Khánh Việt