Tình hình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn tại DN Quý 4/2020