Tổ công tác của Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa khảo sát, nắm tình hình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt

Sáng ngày 28/5/2024, tổ công tác số 1 của Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa do đồng chí Bùi Hoài Nam – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa cùng với các đồng chí là lãnh đạo Văn phòng LĐLĐ; ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ lao động; Ban Tổ chức Kiểm tra; Ban Tuyên giáo – Nữ công đã đến khảo sát, nắm tình hình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt.

Tổ công tác của Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa khảo sát, nắm tình hình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt
Tổ công tác 01 của Liên đoàn lao động làm việc với Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt

Tiếp đoàn công tác là đồng chí Nguyễn Duy Vũ – Phụ trách Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Phòng Hành chính – Nhân sự, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt – đại diện Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt; các đồng chí trong Ban Thường vụ và đồng chí phụ trách công tác Thi đua – Khen thưởng của Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt.

Tổ công tác của Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa khảo sát, nắm tình hình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt
Đồng chí Bùi Hoài Nam – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động, Trưởng đoàn công tác định hướng nội dung báo cáo

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt báo cáo tình hình hình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị; những khó khăn, những đề xuất.

Tổ công tác của Liên đoàn lao động tỉnh Khánh Hòa khảo sát, nắm tình hình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt
Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt báo cáo tình hình phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; triển khai thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TƯ

Tổ công tác của Liên đoàn lao động đã đánh giá cao và động viên những cố gắng của Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt đồng thời có những góp ý, định hướng về công tác phát triển đoàn viên; xây dựng Quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong tổ hợp công ty Mẹ – công ty con; chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng; tiếp tục nghiên cứu, tiếp cận các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh; nghiên cứu cơ chế khuyến khích phát triển cán bộ nguồn cho tổ chức Công đoàn.