Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều ngày 22-4-2022, Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Lê Tiến Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chủ trì hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng ủy viên, thành viên Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị phụ thuộc; Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy; Chủ tịch công ty con, chủ tịch Hội đồng quản trị; Trưởng, Phó các Phòng ban thuộc Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt; Chủ tịch Công đoàn và Bí thư đoàn thanh niên Tổng công ty.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031
Các đại biểu dự Hội nghị giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty nhấn mạnh: Việc tổ chức hội nghị triển khai công tác giới thiệu nhân sự quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý Tổng công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác cán bộ, là bước nền tảng để Tổng công ty kịp thời phát hiện ra những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tiến hành bổ sung và đưa vào quy hoạch, đảm bảo tính kế thừa và đáp ứng nhiệm vụ phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn tiếp theo, đồng thời báo cáo tóm tắt điều kiện, tiêu chuẩn các nhân sự được giới thiệu đưa vào quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031. 

Trên nguyên tắc tập trung dân chủ, chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình và với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 đủ số lượng, đúng cơ cấu, tỷ lệ theo quy định.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị giới thiệu quy hoạch chức danh lãnh đạo Tổng công ty nhiệm kỳ 2026-2031
Ông Hồ Thượng Hải – Trưởng phòng HCNS giới thiệu quy trình bỏ phiếu giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh lãnh đạo Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2031

Qua các Hội nghị cán bộ chủ chốt và Hội nghị tập thể lãnh đạo Tổng công ty, Ban tổ chức tổng hợp kết quả lấy ý kiến giới thiệu nhân sự và thống nhất danh sách quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 để trình cơ quan cấp trên phê duyệt theo đúng quy định.