Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa đào tạo “Huấn luyện, đào tạo nhân viên & kiểm tra, giám sát công việc”

Trong 3 ngày 31/5 – 02/6/2023, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) phối hợp với Công ty CP Trường Doanh nhân Top Olympia tổ chức Khóa đào tạo “Huấn luyện, đào tạo nhân viên & kiểm tra, giám sát công việc” cho 53 học viên của Tổng công ty.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa đào tạo “Huấn luyện, đào tạo nhân viên & kiểm tra, giám sát công việc”
Ông Cao Văn Thi – Tổng Giám đốc Công ty CP Trường Doanh nhân Top Olympia khai giảng Khóa đào tạo “Huấn luyện, đào tạo nhân viên & kiểm tra, giám sát công việc
Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa đào tạo “Huấn luyện, đào tạo nhân viên & kiểm tra, giám sát công việc”
Học viên Khatoco tham dự Khóa đào tạo “Huấn luyện, đào tạo nhân viên & kiểm tra, giám sát công việc”

Khóa đào tạo “Huấn luyện, đào tạo nhân viên & kiểm tra, giám sát công việc” được tổ chức nhằm mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác đào tạo, huấn và kiểm tra, giám sát công việc; góp phần đào tạo kỹ năng cho người lao động, nâng cao năng suất lao động.

Khóa học gồm các chuyên đề chính:

– Phân tích nhu cầu đào tạo của cá nhân và của tổ chức. Nắm được nguyên tắc và phương pháp giảng dạy người lớn. Thực hiện các bước chuẩn bị cần thiết khi giảng dạy. Có được các kỹ năng: thuyết trình, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng sử dụng câu hỏi, kỹ năng khuyến khích động viên người học…

– Ý nghĩa và tầm quan trọng của giám sát trong doanh nghiệp. Thay đổi cách thức quản lý: từ giám sát công việc chuyển sang lãnh đạo đội ngũ, phát triển năng lực và tạo động lực làm việc cho nhân viên. Đánh giá và phản hồi kết quả công việc của nhân viên…

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa đào tạo “Huấn luyện, đào tạo nhân viên & kiểm tra, giám sát công việc”
Các học viên làm bài tập nhóm

Trong những năm qua, Tổng công ty Khánh Việt đã thực hiện Hệ thống Lương 3P và Phần mềm KPIs, trong đó có xây dựng KPIs về đào tạo cho cán bộ quản lý. Đồng thời công tác đào tạo, huấn luyện tại Tổng công ty được tổ chức thường xuyên liên tục nhằm xây dựng và duy trì chất lượng nguồn nhân lực. Trong 5 năm, từ năm 2018 đến năm 2022, Tổng công ty Khánh Việt và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức hoặc cử CBCNV tham gia tổng cộng 665 khóa đào tạo với 19.010 lượt học viên, thời gian đào tạo: 4.587 buổi, tổng kinh phí 4.252 triệu đồng. Tổng công ty được UBND tỉnh Khánh Hòa công nhận Danh hiệu ”Đơn vị học tập” năm 2022.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa đào tạo “Huấn luyện, đào tạo nhân viên & kiểm tra, giám sát công việc”
Học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học