Tổng công ty Khánh Việt tổ chức khóa đào tạo “Quản trị chiến lược cho quản lý cấp trung & cấp cao”

Thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực, nâng cao nghiệp vụ cho các cấp quản lý, trong 2 ngày 24&25/02/2022, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) phối hợp với Trường Doanh nhân Top Olympia đã tổ chức khóa đào tạo “Quản trị chiến lược cho quản lý cấp trung & cấp cao”.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức khóa đào tạo “Quản trị chiến lược cho quản lý cấp trung & cấp cao”
Các học viên tham gia khóa đào tạo “Quản trị chiến lược cho quản lý cấp trung & cấp cao”

Tham gia khóa học, các học viên sẽ nắm bắt được tư duy chiến lược và hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp trong tình hình biến động nhanh chóng và khó lường hiện nay; Khả năng phân tích các yếu tố về nguồn lực, năng lực và khả năng cạnh tranh của tổ chức; Hiểu được quá trình quản trị chiến lược, lợi thế cạnh tranh, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội, phân tích môi trường bên trong và môi trường bên ngoài, chiến lược theo phòng ban, chiến lược kinh doanh và chiến lược toàn công ty.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức khóa đào tạo “Quản trị chiến lược cho quản lý cấp trung & cấp cao”
Ông Lê Tiến Anh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt phát biểu khai mạc khóa học

Phát biểu khai mạc khóa học, ông Lê Tiến Anh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược trong phát triển doanh nghiệp. Khóa học dành cho các quản lý đương chức và quy hoạch cán bộ nguồn hiểu về chiến lược, từ đó xây dựng chiến lược sát với thực tiễn, thực thi và linh hoạt điều chỉnh phương pháp thực hiện, quản trị chiến lược. Ông Lê Tiến Anh mong muốn sau khi kết thúc khóa học, các học viên sẽ nắm bắt được những vấn đề cơ bản về quản trị chiến lược để xây dựng, rà soát, điều chỉnh chiến lược cho đơn vị mình để phù hợp với thực tiễn.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức khóa đào tạo “Quản trị chiến lược cho quản lý cấp trung & cấp cao”
Các học viên làm bài tập nhóm

Tiến sĩ Nguyễn Chí Bình – Giảng viên khóa học đã từng làm việc cho nhiều tập đoàn lớn của Việt Nam và nước ngoài. Tiến sỹ Bình đã tham gia đào tạo cho Khatoco nhiều khóa như 2 khóa Giám đốc điều hành – CEO, “Nâng cao năng lực quản trị cho quản lý cấp trung”. Tại khóa đào tạo này, Tiến sỹ Bình đã cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản, phương pháp xây dựng, giải pháp thực thi và kiểm soát triển khai chiến lược.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức khóa đào tạo “Quản trị chiến lược cho quản lý cấp trung & cấp cao”
Ông Lê Tiến Anh tặng hoa cho Tiến sỹ Nguyễn Chí Bình – Giảng viên của Khóa học

Khóa học được tổ chức 2 đợt cho gần 90 học viên của Tổng công ty.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức khóa đào tạo “Quản trị chiến lược cho quản lý cấp trung & cấp cao”
Các học viên nhận giấy chứng nhận của khóa học