Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa đào tạo “Vận dụng hiệu quả pháp luật lao động mới nhất trong quản lý doanh nghiệp”

Ngày 09/6/2023, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) đã tổ chức thành công Khóa đào tạo “Vận dụng hiệu quả pháp luật lao động mới nhất trong quản lý doanh nghiệp” cho 52 học viên của Tổng công ty.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa đào tạo “Vận dụng hiệu quả pháp luật lao động mới nhất trong quản lý doanh nghiệp”
Khóa đào tạo “Vận dụng hiệu quả pháp luật lao động mới nhất trong quản lý doanh nghiệp”

Khóa đào tạo đã thu hút sự quan tâm và tham gia tích cực của 52 học viên, bao gồm quản lý cấp cao, cấp trung đương chức và quy hoạch, chuyên viên các bộ phận như pháp chế, nhân sự, quan hệ lao động và Ban chấp hành Công đoàn các cấp. Đối tượng học viên đa dạng đến từ các đơn vị thành viên Khatoco đã tạo ra một môi trường học tập đa chiều và trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành nghề khác nhau trong Tổng công ty.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa đào tạo “Vận dụng hiệu quả pháp luật lao động mới nhất trong quản lý doanh nghiệp”
Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình chia sẻ các kiến thức mới nhất về Bộ luật Lao động 2019 cho các học viên

Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình – Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội đã chia sẻ những kiến thức mới nhất về Bộ luật Lao động 2019 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021), các văn bản pháp luật và các hướng dẫn có liên quan, quy trình thực hiện và cách áp dụng chúng một cách hiệu quả trong việc thực hiện pháp luật cho người lao động và giải đáp những câu hỏi từ các học viên. Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình đã đưa ra 06 tình huống thực chiến để các học viên cùng thảo luận, thống nhất cách thức thực hiện để vừa tuân thủ theo pháp luật, vừa đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa đào tạo “Vận dụng hiệu quả pháp luật lao động mới nhất trong quản lý doanh nghiệp”
Các học viên tham gia khóa học
Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa đào tạo “Vận dụng hiệu quả pháp luật lao động mới nhất trong quản lý doanh nghiệp”
Học viên phát biểu trong khóa học

Qua khóa đào tạo “Vận dụng hiệu quả pháp luật lao động mới nhất trong quản lý doanh nghiệp”, các học viên nắm vững các quy định của pháp luật lao động, đồng thời áp dụng chúng một cách hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp, góp phần tạo ra môi trường làm việc an toàn, công bằng cho người lao động, để người lao động an tâm làm việc và gắn bó với Khatoco.