Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động năm 2023

Ngày 30/3/2023, Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) phối hợp với Công ty CP Đào tạo Greenlines Việt Nam khai giảng Khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 89 học viên của Tổng công ty, gồm các nhóm đối tượng 1, 2, 3, 5, 6 theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

“An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, ATVSLĐ là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm sức khỏe và tính mạng của người lao động, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp. Xác định được điều đó, những năm qua, Khatoco và người lao động luôn nỗ lực để thực hiện công tác đảm bảo an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động năm 2023
Khai giảng Khóa huấn luyện ATVSLĐ Khatoco năm 2023
Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động năm 2023
Giảng viên đang truyền đạt những quy định của Pháp luật về ATVSLĐ

Tại khóa huấn luyện ATVSLĐ năm 2023, các học viên Khatoco được trang bị những kiến thức để nhận biết các yếu tố nguy hiểm và có hại tại nơi làm việc, tự bảo vệ mình không xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động. Bên cạnh đó, các học viên được thực hành các kỹ thuật sơ cấp cứu tại nơi làm việc như kỹ thuật nhấn ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, cấp cứu dị vật đường thở bằng thủ thuật Heimlich, cố định gãy xương và di chuyển người bị tai nạn… Sau khi kết thúc khóa huấn luyện và thi đạt yêu cầu, các học viên được cấp Giấy chứng nhận huấn luyện, thẻ an toàn theo quy định.

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động năm 2023
Học viên Khatoco tham dự Khóa huấn luyện ATVSLĐ năm 2023
Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động năm 2023
Học viên thực hành kỹ thuật hà hơi thổi ngạt
Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa huấn luyện An toàn, Vệ sinh lao động năm 2023
Học viên thực hành kỹ thuật nhấn ép tim ngoài lồng ngực

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 16/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động- thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động; Kế hoạch số 4881/KH-BCĐTƯ ngày 28/11/2022 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động Trung ương vể tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động  năm 2023 và Kế hoạch 1535/KH-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Khatoco sẽ triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 từ ngày 01/05 đến ngày 31/5/2023 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.