Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Lớp Bồi dưỡng về Pháp luật Lao động

Ngày 09/10/2020, Tổng công ty Khánh Việt đã tổ chức Lớp Bồi dưỡng về Pháp luật Lao động cho gần 60 học viên là Cán bộ Công đoàn cơ sở, nhân viên nhân sự, nhân viên pháp chế của Tổng công ty.

Thông qua lớp bồi dưỡng này, các học viên sẽ được Tiến sĩ Luật Đỗ Ngân Bình, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Trường Đại học Luật Hà Nội, chuyên gia tư vấn pháp lý cao cấp về nhân sự truyền đạt những kiến thức cơ bản về nội dung Bộ luật lao động năm 2019 – Những điểm mới và đánh giá tác động đến doanh nghiệp; Một số vấn đề về hợp đồng lao động – xử lý tình huống và hoàn thiện hồ sơ pháp lý về tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng lao động; Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động về bảo hiểm xã hội; Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và trao đổi, trả lời một số tình huống thực tiễn của các đơn vị.

Một số hình ảnh của lớp Bồi dưỡng

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Lớp Bồi dưỡng về Pháp luật Lao động
Toàn cảnh Lớp Bồi dưỡng về Pháp luật Lao động
Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Lớp Bồi dưỡng về Pháp luật Lao động
Tiến sĩ Đỗ Ngân Bình đang giảng cho Lớp học
Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Lớp Bồi dưỡng về Pháp luật Lao động
Học viên đang trao đổi một số tình huống thực tế tại đơn vị với Giảng viên

Bài viết & hình ảnh: Hoài Anh