Khatoco

Khatoco

CÁO PHÓ

CÁO PHÓ

Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể Cán bộ Công nhân viên Tổng công ty Khánh Việt và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí: PHAN QUANG HUY Bí thư đảng…