Kiều Hương

Kiều Hương

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn”

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn”

Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024, sáng ngày 18/5/2024, Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa tổ chức…