Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II – Năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Sáng ngày 08/01/2021, tại Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú – Tp. Nha Trang, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II – Năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lưu Hồng Vân – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thị Ngọc Sương – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt, CBNV văn phòng Tổng công ty Khánh Việt.

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Hồng Vân – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản về việc Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty Khánh Việt.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II – Năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Đồng chí Lưu Hồng Vân – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản về việc Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2021 do đồng chí Phan Quang Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt trình bày. Về công tác xây dựng Đảng năm 2020, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; Hoàn thành việc bổ nhiệm, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý Tổng công ty Khánh Việt; Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025. Năm 2020 toàn Đảng bộ đã xem xét kết nạp 17 đảng viên mới, trong đó độ tuổi thanh niên là 11 đồng chí, tổ chức Công đoàn xếp loại Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được nhận cờ thi đua, Đoàn Thanh niên xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận cờ thi đua.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II – Năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để ổn định tư tưởng của người lao động khi thực hiện cổ phần hóa; Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ mới giai đoạn 2025 – 2030 và 2026 – 2031 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kiện toàn Ban chỉ đạo Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, phấn đấu vượt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Xây dựng và thực hiện công tác kiểm tra giám sát, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở theo kế hoạch. Lãnh đạo, chỉ đạo các Đoàn thể xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào đã đề ra trong năm 2021, Công đoàn, Đoàn Thanh niên phấn đấu xếp loại thi đua năm 2021 đạt từ mức “Hoàn thành Tốt nhiệm vụ” trở lên.

Để ghi nhận những nỗ lực, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt đã khen thưởng 4 chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020: Chi bộ Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt, Chi bộ phân xưởng 3 – Nhà máy thuốc lá Khatoco Khánh Hòa, Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Khatoco và Chi bộ Công ty cổ phần In bao bì Khatoco.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II – Năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt đã khen thưởng 4 chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020

Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do đồng chí Hoàng Minh – Thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng công ty Khánh Việt trình bày đã nêu rõ: Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, tình hình thiên tai bão lụt xảy ra liên tiếp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Khánh Việt, trong đó ngành du lịch, lữ hành, khách sạn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh toàn Tổng công ty ước đạt như sau: Doanh thu hợp nhất đạt 6.780 tỷ đồng, bằng 92% cùng kỳ, đạt 90% kế hoạch; nộp ngân sách toàn ngành là 2.597 tỷ đồng, bằng 95% cùng kỳ, trong đó tại Khánh Hòa là 2.357 tỷ đồng, bằng 90% cùng kỳ và đạt 87% chỉ tiêu pháp lệnh tỉnh giao; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 312 tỷ đồng, bằng 74% cùng kỳ, đạt 118% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu 41,75 triệu USD, bằng 85% cùng kỳ, đạt 98% kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Đình Hương – Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt cho biết trong năm 2020, Tổng công ty Khánh Việt tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm: Dự án đầu tư Dây chuyền chế biến sợi thuốc lá, Dự án đầu tư Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É 1 và Dự án đầu tư Cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp Trảng É. Về công tác cổ phần hóa, tính đến cuối năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành việc lựa chọn đơn vị tư vấn cổ phần hóa. Xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định, Tổng công ty đã kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt xử lý 05 cơ sở nhà đất không cần dùng để kiến nghị phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp là ngày 31/12/2020.

Năm 2021, tuy sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức cần vượt qua, nhưng với sự đoàn kết và quyết tâm vượt khó vươn lên của tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV, Tổng công ty Khánh Việt phấn đấu đạt các kế hoạch đề ra: Doanh thu hợp nhất: 7.142 tỷ đồng, Tổng số nộp ngân sách nhà nước: 2.584 tỷ đồng, Kim ngạch xuất khẩu: 42,4 triệu USD. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án đầu tư trọng điểm: Dự án đầu tư Dây chuyền chế biến sợi thuốc lá, Dự án đầu tư Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É 1 và Dự án đầu tư Cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp Trảng É. Tiếp tục thực hiện công tác cổ phần hóa doanh nghiệp đúng theo tiến độ được phê duyệt.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II – Năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Đồng chí Lê Tiến Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Khánh Việt phát biểu tại Hội nghị

Để làm rõ các nhiệm vụ, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021, đồng chí Lê Tiến Anh – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Khánh Việt đã phân tích, đánh giá tình hình từng nhóm ngành để đưa ra các giải pháp trọng tâm của từng đơn vị, từng ngành theo hướng: Tiếp tục cơ cấu lại quy mô từng ngành phù hợp với chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025; Tăng năng suất lao động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn làm mục tiêu để phát triển bền vững; Nâng cao tính độc lập, tự chủ của từng đơn vị làm tiền đề cho tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II – Năm 2020 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Đồng chí Nguyễn Đình Hương – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho các đơn vị

Kết thúc Hội nghị, thay mặt cho Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc, đồng chí Nguyễn Đình Hương đã giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho 18 đơn vị thuộc các nhóm ngành: Thuốc lá, Thương mại – Dịch vụ, Bất động sản, Bao bì, May mặc và Chăn nuôi.

Bài: Thành Tuyến – Ảnh: Mạnh Cường