Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II – năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Sáng ngày 24/12/2021, tại Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú – Tp. Nha Trang, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II – năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Xuân Lãm – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà và 100 Đảng viên, chuyên viên nghiệp vụ đại diện cho gần 400 Đảng viên toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Tiến Anh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Khánh Việt đã báo cáo công tác xây dựng Đảng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt

Năm 2021, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội các cấp; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá”; Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống tham nhũng; Thực hiện nghiêm công tác tập trung dân chủ từ cơ sở, công khai minh bạch quy chế làm việc đã đề ra. Năm 2021, toàn Đảng bộ kết nạp 20 đảng viên mới, trong đó độ tuổi thanh niên có 12 đồng chí; 18/18 Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 4/18 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 61 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 16,75%; 303 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếm 82%; 6 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ, chiếm 1,6%; Không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Tổ chức Công đoàn được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dẫn đầu khối thi đua; Tổ chức đoàn Thanh niên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận cờ thi đua của Đoàn Khối Doanh nghiệp.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Đồng chí Lê Tiến Anh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Khánh Việt
phát biểu tại Hội nghị

Năm 2022, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Phổ biến, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục để ổn định tư tưởng của người lao động khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty; Tiếp tục phát hiện, giới thiệu nhân sự bổ sung nguồn cán bộ quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo quản lý các cấp; Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2021 – 2026 và nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch; Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, phấn đấu vượt chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra; Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào đã đề ra trong năm 2022.

Về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Khánh Việt. Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động, toàn Tổng công ty cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2021: Doanh thu hợp nhất ước đạt 6.812 tỷ đồng, bằng 100% cùng kỳ, đạt 95% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 271,2 tỷ đồng, bằng 91% cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch; Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 36,6 triệu USD, bằng 85% cùng kỳ, đạt 86% kế hoạch; Nộp ngân sách nhà nước đạt 2.622 tỷ đồng, bằng 107% cùng kỳ, trong đó tại Khánh Hòa là 2.541 tỷ đồng, bằng 108% cùng kỳ và đạt 108% chỉ tiêu pháp lệnh tỉnh giao.

Về công tác đầu tư phát triển, tính đến cuối năm 2021, Dự án đầu tư Dây chuyền chế biến sợi thuốc lá với tổng giá trị gần 600 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành công tác lắp đặt, hướng dẫn vận hành, chuẩn bị nghiệm thu, bàn giao toàn bộ Dây chuyền tại Phân xưởng 1 của Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa ở Cụm công nghiệp Trảng É 1. Dự án đầu tư Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É 1 đã hoàn thành công tác xây dựng Kho nguyên liệu 1, Kho nguyên liệu 2, Kho vật tư, Phân xưởng 1 với tổng diện tích 30.000 m2 nhà xưởng, một số Trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ. Dự án đầu tư Cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp Trảng É đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Trảng É 1 với diện tích 35ha và khai thác trên 90% diện tích thương phẩm cho 9 nhà đầu tư. Hiện nay, đang triển khai thi công Cụm công nghiệp Trảng É 2 với diện tích 45ha.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Dây chuyền chế biến sợi thuốc lá đồng bộ, hiện đại tại CCN Trảng É 1

Trong năm 2022, dự báo dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu dẫn đến thiên tai xảy ra ngày càng khắc nghiệt, giá vật tư, nguyên liệu tăng cao, sức mua giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Với truyền thống kiên cường vượt khó, đoàn kết, đồng lòng, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động toàn Tổng công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2022: Doanh thu hợp nhất: 7.974 tỷ đồng; Tổng số nộp ngân sách nhà nước: 2.943 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa 2.843 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 302 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu: 45,7 triệu USD. Tập trung hoàn thiện các dự án trọng điểm đưa vào hoạt động trong năm 2022: Dự án đầu tư Dây chuyền chế biến sợi thuốc lá, Dự án di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É 1 và Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng các Cụm công nghiệp Trảng É.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Lãm – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà đánh giá cao những nỗ lực của Đảng uỷ Tổng công ty Khánh Việt trong vai trò lãnh đạo đơn vị thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo việc làm cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Trong tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, đồng chí Trần Xuân Lãm đề nghị Đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động, ổn định sản xuất kinh doanh.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Đồng chí Trần Xuân Lãm – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà
phát biểu tại Hội nghị

Để thực hiện những mục tiêu đề ra trong năm 2022, tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hương – Đảng ủy viên, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt đã giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cho 11 đơn vị thuộc các nhóm ngành: Thuốc lá, Thương mại – Dịch vụ, Bất động sản, May mặc và Chăn nuôi.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho nhóm ngành Thuốc lá
Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ
và Bất động sản
Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho nhóm ngành May mặc – Chăn nuôi

Nhân dịp này, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã nhận được bằng khen, giấy khen các cấp. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt tặng giấy khen cho 04 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021.

Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Trao tặng Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà
Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà
Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà
Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ II - năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Trao tặng Giấy khen cho các Chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh”
tiêu biểu năm 202
1