Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 2 năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Sáng ngày 13/01/2024, tại Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ 2 năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Sinh – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Lưu Hồng Vân – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hoà. Về phía Tổng công ty Khánh Việt có đồng chí Phan Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt, đồng chí Trần Minh Quang – Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 2 năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Hồng Vân – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hoà đã truyền đạt một số nội dung cơ bản, cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới đến các đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 2 năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Đồng chí Lưu Hồng Vân – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Khánh Hoà truyền đạt nội dung về tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tình hình thời sự trong nước và thế giới

Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Phan Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt cho biết: Năm 2023, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; Thường xuyên rà soát, phát hiện, đào tạo bồi dưỡng cán bộ trẻ có tiềm năng phát triển, giới thiệu nhân sự bổ sung vào nguồn cán bộ quy hoạch, xây dựng nguồn nhân lực kế cận đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tổng công ty; Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, năm 2023 kết nạp được 28 đảng viên, trong đó độ tuổi thanh niên là 23 đồng chí; Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kiểm tra giám sát; Quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện SXKD của đơn vị. Năm 2023, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt được xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn Tổng công ty Khánh Việt được xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đoàn cơ sở Tổng công ty Khánh Việt được xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 2 năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Đồng chí Phan Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trần Minh Quang – Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty trong năm 2023. Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Khánh Việt. Bằng sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp khắc phục khó khăn có hiệu quả của Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động, toàn Tổ hợp Công ty mẹ – Công ty con Tổng công ty Khánh Việt đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra trong năm 2023:

  • Doanh thu hợp nhất ước đạt 8.710 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch.
  • Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 302 tỷ đồng, đạt 131% kế hoạch.
  • Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 51 triệu USD, đạt 108% kế hoạch.
  • Tổng số nộp ngân sách cả nước (3 sắc thuế chính) ước đạt 3.326 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch. Trong đó, nộp tại Khánh Hòa (3 sắc thuế chính) đạt 3.227 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch pháp lệnh UBND tỉnh giao.

Năm 2023, Tổng công ty Khánh Việt đã hoàn thành Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É 1. Ngày 29/8/2023, Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 2 năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Đồng chí Trần Minh Quang – Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Sinh – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng uỷ, Ban lãnh đạo và toàn thể đảng viên, người lao động Tổng công ty đã đạt được trong năm 2023. Đồng thời đề nghị trong năm 2024, Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, người lao động; Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, công tác quy hoạch, kiểm tra giám sát; Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2024.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 2 năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Đồng chí Nguyễn Thế Sinh – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Khánh Hoà phát biểu tại Hội nghị

Năm 2024 được dự báo tiếp tục là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với Tổng công ty Khánh Việt, nhưng bằng sức mạnh nội lực, đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động, toàn Tổ hợp Công ty mẹ – Công ty con Tổng công ty Khánh Việt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra: Doanh thu hợp nhất: 8.670 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 250 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu: 51 triệu USD; Tổng số nộp ngân sách cả nước (3 sắc thuế chính): 3.320 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa là: 3.230 tỷ đồng.

Để thực hiện những mục tiêu đề ra trong năm 2024, đồng chí Trần Minh Quang – Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt đã giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho các đơn vị thuộc các nhóm ngành: Thuốc lá, Thương mại, Kinh doanh hạ tầng công nghiệp – Bất động sản, Bao bì, Dịch vụ – Du lịch, May mặc, Chăn nuôi – Thuộc da.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 2 năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Đồng chí Trần Minh Quang – Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 cho các đơn vị thuộc nhóm ngành Thuốc lá
Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 2 năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Đồng chí Trần Minh Quang – Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 cho các đơn vị thuộc nhóm ngành Thương mại, Kinh doanh hạ tầng công nghiệp – Bất động sản, Bao bì, Dịch vụ – Du lịch
Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 2 năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Đồng chí Trần Minh Quang – Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Khánh Việt giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 cho các đơn vị thuộc nhóm ngành May mặc, Chăn nuôi – Thuộc da

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty Khánh Việt đã tặng Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023 cho 03 chi bộ trực thuộc: Chi bộ Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt, Chi bộ Văn phòng Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa và Chi bộ Công ty TNHH Thương mại Khatoco.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 2 năm 2023 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
Đồng chí Nguyễn Thế Sinh và đồng chí Phan Quang Huy trao Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023 cho 03 chi bộ thuộc Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt