Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 1 năm 2022

Sáng ngày 27/8/2022, tại Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú, Tp. Nha Trang, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ 1 năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Xuân Lãm – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Lưu Hồng Vân – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa và toàn thể đảng viên Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 1 năm 2022
Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ kỳ 1 năm 2022

Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Hồng Vân – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trình bày một số nội dung chính của Nghị quyết số 55 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa và triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 1 năm 2022
Đồng chí Lưu Hồng Vân – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đã trình bày tại Hội nghị

Đồng chí Lê Tiến Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Khánh Việt đã trình bày báo cáo về công tác xây dựng Đảng, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, công tác đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 1 năm 2022
Đồng chí Lê Tiến Anh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Khánh Việt trình bày báo cáo tại Hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong doanh nghiệp. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, miễn nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, dân chủ, khách quan, công khai, chặt chẽ theo quy định, đạt được sự nhất trí, tín nhiệm cao. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy đã cử 02 quần chúng bồi dưỡng nhận thức về Đảng; Hoàn thành kết nạp 12 đảng viên mới, trong đó độ tuổi thanh niên là 05 đồng chí, chiếm tỷ lệ 42%; Hoàn thành 10 hồ sơ đang đề nghị chuẩn y kết nạp Đảng; Giới thiệu 21 đảng viên nghỉ hưu, nghỉ việc về địa phương nơi cư trú sinh hoạt theo quy định; Tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ hoàn thành kết nạp 50 đảng viên, đạt 66,7% chỉ tiêu Nghị quyết, đạt 50% chỉ tiêu Đảng ủy cấp trên giao. Đảng ủy đã hoàn thành công tác kiểm tra trong Đảng đối với 02 chi bộ và 02 đảng viên, hoàn thành kiểm tra về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với 01 đơn vị…

Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung xây dựng kế hoạch và cụ thể hoá đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo tinh thần của Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biết các thông tin, quy định, quy chế, chính sách … nội bộ của Tổng công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; Tiếp tục phát hiện, giới thiệu nhân sự bổ sung nguồn cán bộ quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển của Tổng công ty; Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ cơ sở để tổ chức Đại hội chi bộ các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2025 có chất lượng về nội dung, thiết thực về chương trình hành động; Xây dựng kế hoạch, các chuỗi hoạt động để chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập vào năm 2023; Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp để đánh giá cán bộ khách quan, dân chủ nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 1 năm 2022
Toàn thể đảng viên Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt tham dự Hội nghị

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid -19 ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát và bắt đầu mở cửa hội nhập trở lại, tuy nhiên kinh tế thế giới có nhiều bất ổn đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế cả nước nói chung, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Khánh Việt. Nhưng bằng sự nỗ lực thực hiện các giải pháp khắc phục khó khăn của Ban lãnh đạo cùng toàn thể người lao động, toàn Tổ hợp Tổng công ty đã đạt được các kết quả: Doanh thu hợp nhất đạt 3.927 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế đạt 189 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch; Kim ngạch xuất khẩu đạt 21,3 triệu USD, đạt 47% kế hoạch; Nộp ngân sách (3 sắc thuế chính) đạt 1.445 tỷ đồng, trong đó tại Khánh Hòa là 1.401 tỷ đồng, đạt 64,5% chỉ tiêu pháp lệnh UBND tỉnh giao.

Về công tác đầu tư phát triển, Dự án Dây chuyền chế biến sợi thuốc lá (công suất 4 tấn/giờ) lắp đặt tại Phân xưởng 1, Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa ở Cụm công nghiệp Trảng É 1 đã hoàn thành công tác nghiệm thu trong tháng 6/2022. Dự án Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É 1 đã hoàn thành các hạng mục: 3 nhà kho chứa nguyên liệu và vật tư, Xưởng sản xuất số 1, nhà ăn nhân viên và các công trình hạ tầng phụ trợ, các hạng mục khác đang được khẩn trương thi công để hoàn thành trước 31/10/2022.

6 tháng cuối năm 2022, dự báo tình hình kinh tế thế giới vẫn có nhiều bất ổn, kinh tế trong nước phục hồi chậm, sức mua thấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Khánh Việt sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Với truyền thống kiên cường vượt khó, đoàn kết, đồng lòng, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động toàn Tổ hợp Tổng công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022: Doanh thu hợp nhất: 8.200 tỷ đồng; Tổng số nộp NSNN (3 sắc thuế chính): 2.920 tỷ đồng, trong đó nộp tại Khánh Hòa 2.760 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch tỉnh giao; Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất): 300 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu: 43,5 triệu USD. Tập trung thực hiện Dự án Di dời Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa vào Cụm công nghiệp Trảng É 1 đảm bảo an toàn, đúng tiến độ và duy trì sản xuất ổn định, dự kiến bắt đầu thực hiện di chuyển máy móc thiết bị từ tháng 11/2022 và hoàn thành vào tháng 6/2023.

Hội nghị sinh hoạt Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt kỳ 1 năm 2022
Đồng chí Trần Xuân Lãm – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Lãm – Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa chúc mừng và biểu dương những kết quả Đảng bộ Tổng công ty Khánh Việt đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 trong sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Có được kết quả này là nhờ toàn thể đảng viên, người lao động Tổng công ty đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vì một Tổng công ty phát Khánh Việt phát triển bền vững, các tổ chức đoàn thể hoạt động tích cực với nhiều phong trào sôi nổi góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty. Việc tỉnh Khánh Hòa đón nhận nhiều Nghị quyết của Trung ương như Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Nghị quyết 55 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa… sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty Khánh Việt phát triển hơn nữa trong thời gian tới.