Khai mạc huấn luyện tự vệ Tổng công ty Khánh Việt năm 2020

Thực hiện kế hoạch công tác quân sự quốc phòng và công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020 của Ban chỉ huy quân sự thành phố Nha Trang, sáng nay, 26/10/2020, Ban chỉ huy quân sự Tổng công ty Khánh Việt đã tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ năm 2020.

Tham dự buổi Khai mạc huấn luyện tự vệ Tổng công ty Khánh Việt năm 2020 có đại diện Ban chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang, đồng chí Trung tá Đặng Quốc Toàn – Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang; đồng chí Thiếu tá Nguyễn Văn Chính – Trợ lý Chính trị, đồng chí Thiếu tá Lê Thanh Hải – Trợ lý tác huấn và 42 đồng chí tự vệ của Tổng công ty Khánh Việt.

Khai mạc huấn luyện tự vệ Tổng công ty Khánh Việt năm 2020
Đồng chí Phan Quang Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt; Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự Tổng công ty Khánh Việt phát biểu khai mạc

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, dân quân tự vệ được xác định là một trong những lực lượng nòng cốt cho phong trào toàn dân đánh giặc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân.

Khai mạc huấn luyện tự vệ Tổng công ty Khánh Việt năm 2020
Khai mạc huấn luyện tự vệ Tổng công ty Khánh Việt

Trong đợt huấn luyện từ ngày 26 – 31/10/2020, lực lượng tự vệ Tổng công ty Khánh Việt sẽ tham gia huấn luyện 2 nội dung về chính trị và quân sự; các chiến sỹ tự vệ của Tổng công ty Khánh Việt được nghiên cứu những nội dung cơ bản của chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. Kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng và an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;  và các nội dung về bắn súng, lựu đạn, thuốc nổ.

Khai mạc huấn luyện tự vệ Tổng công ty Khánh Việt năm 2020
Đồng chí Đặng Quốc Toàn – Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang phát biểu quán triệt công tác huấn luyện

Đồng chí Đặng Quốc Toàn – Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Nha Trang đánh giá cao công tác chuẩn bị huấn luyện; đồng thời, yêu cầu lực lượng tự vệ Tổng công ty cần thực hiện huấn luyện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt với thái độ nghiêm túc, từ đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, tinh nhuệ; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Bài: Ngô Văn Bình

Ảnh: Kiều Hương