Ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thăm Tổng công ty Khánh Việt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

Sáng ngày 11/10/2022, ông Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các Sở, ban, ngành đã đến thăm và chúc mừng Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thăm Tổng công ty Khánh Việt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
Ông Nguyễn Tấn Tuân cùng các Sở, ban, ngành đến thăm và chúc mừng Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt

Tại buổi gặp mặt, ông Phan Quang Huy – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Khánh Việt đã báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư phát triển, cơ cấu lại và cổ phần hóa Tổng công ty Khánh Việt. Trong 09 tháng đầu năm 2022, mặc dù dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát nhưng tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn đã ảnh hưởng nhất định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Khánh Việt. Trước tình hình đó, tập thể Ban lãnh đạo và người lao động trong toàn Tổ hợp đoàn kết, nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Trong 09 tháng đầu năm 2022, doanh thu hợp nhất đạt 5.888 tỷ đồng, bằng 118% cùng kỳ, đạt 86% kế hoạch; Kim ngạch xuất khẩu đạt 34 triệu USD, bằng 120% cùng kỳ, đạt 74% kế hoạch; Tổng số nộp ngân sách (cả nước) đạt 2.167 tỷ đồng, bằng 113% cùng kỳ, đạt 89% kế hoạch. Trong đó, số nộp tại Khánh Hòa đạt 2.095 tỷ đồng, 113% cùng kỳ, đạt 96,5% kế hoạch tỉnh giao.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thăm Tổng công ty Khánh Việt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
Ông Phan Quang Huy báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 09 tháng đầu năm 2022

Ông Nguyễn Tấn Tuân ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Tổng công ty Khánh Việt, là đơn vị đầu tàu trong nền kinh tế tỉnh Khánh Hòa. Ông khẳng định, để xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo mục tiêu Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đề ra, doanh nghiệp công nghiệp có vai trò rất quan trọng, chỉ có công nghiệp mới tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững, góp phần nâng cao đời sống của người dân. Ông tin tưởng rằng với sự đoàn kết, nhất trí của tập thể Ban lãnh đạo và người lao động, Tổng công ty sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022, góp phần đưa nền kinh tế tỉnh Khánh Hòa ngày càng phát triển hơn nữa.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thăm Tổng công ty Khánh Việt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
Ông Nguyễn Tấn Tuân phát biểu tại buổi gặp mặt

Dịp này, ông Nguyễn Tấn Tuân đã tặng hoa và bức tranh “Mã đáo thành công” để chúc mừng Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thăm Tổng công ty Khánh Việt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
Ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thăm Tổng công ty Khánh Việt nhân ngày Doanh nhân Việt Nam
Ông Nguyễn Tấn Tuân tặng hoa và tranh chúc mừng Lãnh đạo Tổng công ty Khánh Việt