THÔNG BÁO Về việc bán đấu giá tài sản trên thửa đất số 202, thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức bán đấu giá tài sản trên thửa đất số 202, thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, Tp Nha Trang (Tài sản đã qua sử dụng). Mời tổ chức và cá nhân có nhu cầu liên hệ Chị Vy: 0258.3525334 hoặc Chị Châu 0258.3525702 để đăng ký từ 08 giờ 00 Thứ tư ngày 23/12/2020 đến 09 giờ 00 Thứ tư, ngày 30/12/2020 trong giờ hành chính và nộp chậm nhất Bản đăng ký mua tài sản trên thửa đất số 202, thôn Vĩnh Điềm Thượng, xã Vĩnh Hiệp, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào lúc 09 giờ 00 Thứ tư, ngày 30/12/2020.

Tải về file Quy chế tại link sau: