Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt năm 2022

Sáng ngày 24/12/2022, Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực tập phương án PCCC&CNCH tại Văn phòng Tổng công ty.

Buổi thực tập nhằm giúp CBCNV nâng cao nhận thức, trách nhiệm về pháp luật và kiến thức cơ bản trong công tác PCCC&CNCH; Phát huy khả năng xử lý tình huống của lực lượng tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ” và “3 sẵn sàng”. Đồng thời kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, hệ thống và phương tiện PCCC&CNCH nhằm phát hiện những vấn đề còn bất cập, thiếu sót trong công tác PCCC&CNCH của cơ sở, đề ra các biện pháp khắc phục nhằm xử lý kịp thời, có hiệu quả các sự cố, tai nạn xảy ra trong cơ sở.

Với tình huống giả định được đặt ra: Chập điện gây cháy tại tầng trệt Văn phòng Tổng công ty. Đám cháy nhanh chóng lan ra toàn bộ phòng và có khả năng lan sang các khu vực lân cận nếu không tổ chức chữa cháy kịp thời, hiệu quả. Khi nhận được tín hiệu báo cháy, các thành viên Đội Phòng chống cháy nổ – Thiên tai Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt đã nhanh chóng thực hiện các nhiệm vụ được phân công, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để kịp thời khống chế đám cháy.

Buổi thực tập được chuẩn bị kỹ lưỡng và thực hiện nghiêm túc, an toàn, đảm bảo đúng yêu cầu, kỹ thuật đề ra.

Một số hình ảnh của buổi thực tập PCCC&CNCH:

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt năm 2022
Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt năm 2022
Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt năm 2022
Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt năm 2022
Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt năm 2022