Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Từ ngày 01 – 06/7/2020, Tổng công ty Khánh Việt phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho 92 cán bộ, đội viên đội PCCC và CNCH cơ sở của Tổng công ty.

Các học viên được phổ biến những nội dung cơ bản về quy phạm pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH, hướng dẫn sử dụng, quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy… Kết thúc phần lý thuyết, các học viên được tham gia thực hành tổ chức đội hình chữa cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng thoát nạn, cứu nạn, sơ cấp cứu người bị nạn.

Thời hạn sử dụng của Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được quy định cụ thể như sau:

  • Đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ có thời hạn sử dụng là 5 năm kể từ ngày cấp, được quy định tại Khoản 7 Điều 11 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP.
  • Đối với nội dung huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy có thời hạn sử dụng là 2 năm kể từ ngày cấp, được quy định tại Khoản 6 Điều 16 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Một số hình ảnh của Khóa huấn luyện:

Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Ông Nguyễn Thành Tuyến – Phó phòng Hành chính – Nhân sự Tổng công ty khai giảng Khóa huấn luyện
Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Trung úy Nguyễn Duy Khánh – Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an tỉnh Khánh Hòa giảng về lý thuyết PCCC
Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Thực hành dập tắt đám cháy bằng bình cứu hỏa
Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Thực hành các nút thắt dây để thoát hiểm, cứu nạn từ nhà cao tầng, núi cao, vượt sông, suối, cứu nạn dưới nước…
Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Khóa huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Thực hành quăng phao cứu người đuối nước

Tin và ảnh: Hoài Anh