Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Chiều ngày 29/3/2024, Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024. Chủ trì Hội nghị có ông Phan Quang Huy – Tổng Giám đốc Tổng công ty Khánh Việt và ông Đỗ Trinh Trường – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng Tổng công ty.

Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024
Hội nghị Người lao động Văn phòng Tổng công ty

Các đại biểu tham dự Hội nghị được nghe báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 phương hướng hoạt động năm 2024; tình hình thực hiện Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể; kết quả và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; Tổng hợp những điểm mới, sửa đổi bổ sung và ý kiến của người lao động về xây dựng Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể.

Hội nghị cũng đã nhận được các ý kiến, đề xuất từ người lao động xoay quanh các vấn đề về xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động… Trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các Phòng/Trung tâm/Bộ phận Văn phòng Tổng công ty đã ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024
Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024
Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Tổng công ty Khánh Việt đã ghi nhận và khen thưởng, biểu dương 4 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc, trao danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở cho 6 cá nhân. Đồng thời, có 4 tập thể nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, 2 tập thể và 3 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024
Các tập thể nhận Giấy khen của Tổng công ty Khánh Việt
Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024
Các cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024
Các cá nhân nhận Giấy khen của Tổng công ty Khánh Việt
Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024
Các cá nhân nhận Giấy khen của Tổng công ty Khánh Việt
Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024
Các cá nhân nhận Giấy khen của Tổng công ty Khánh Việt
Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024
Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa
Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024
Các cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa