Kết quả các cuộc thi trong Chuỗi sự kiện Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt

GIẢI CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO

Giải Nhất: Tác giả Nguyễn Hoàng Việt – Công ty TNHH Thương Mại Khatoco

Giải Nhì: Tác giả Phạm Ngọc Bảo Trân – Công ty Cổ phần Đông Á

Kết quả các cuộc thi trong Chuỗi sự kiện Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt

GIẢI CUỘC THI KHATOCO RUN 2023

Nhóm các đơn vị có dưới 100 lao động:

Giải Nhất: Nhà máy thuốc lá Khatoco Phú Yênvớibình quân 319 km/người.

Giải Nhì: Chi nhánh Tổng công ty Khánh Việt tại Gia Lai với bình quân 310 km/người.

Giải Ba: Công ty Kinh doanh Bất động sản Khatoco với bình quân 282 km/người.

Nhóm các đơn vị có trên 100 lao động:

Giải Nhất: Công ty Thuốc lá Nguyên liệu Khatoco với bình quân 116km/ người

Giải Nhì: Công ty TNHH Thương Mại Khatoco với bình quân 78 km/người

Giải Ba: Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco với bình quân đạt 72km/người

Kết quả các cuộc thi trong Chuỗi sự kiện Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt

GIẢI VIDEO FLASHMOB “SỨC TRẺ NỐI TIẾP TƯƠNG LAI”

Giải A: Video Khatoco tự hào và khát vọng – Công ty TNHH Thương mại Khatoco

Giải B: Video Tiếp bước – Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa

Giải C:

– Video Sức trẻ nối tiếp tương lai – Công ty Cổ phần In Bao bì Khatoco

– Video Tuổi trẻ và công nghệ nối tiếp thành công – Công ty Thuốc lá Nguyên liệu Khatoco

Giải Khuyến khích: Video Dòng thời gian – Công ty Cổ phần Đông Á

Kết quả các cuộc thi trong Chuỗi sự kiện Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt

GIẢI BÀI VIẾT KỶ YẾU “40 NĂM KHATOCO – ĐOÀN KẾT – NGHỊ LỰC – NIỀM TIN”

Giải A

– Tác phẩm Trường ca Khatoco

– Tác giả Phạm Hồng Nhung – Công ty TNHH Thương mại Khatoco

Giải B

– Tác phẩm Khatoco – Hành trình không mỏi

– Tác giả Đỗ Xuân Đồng – Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa

Giải C

– Tác phẩm Khát vọng Khatoco

– Tác giả Nguyễn Thái Sơn – Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa

Giải Khuyến khích

– Tác phẩm Tuổi trẻ Khatoco trước ngưỡng cửa kỷ nguyên AI

– Tác giả Trần Mạnh Cường – Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt

Kết quả các cuộc thi trong Chuỗi sự kiện Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt

GIẢI HÌNH ẢNH “KHOẢNH KHẮC ĐẸP CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG KHATOCO”

Giải A

– Tác phẩm: Bình Minh trên đảo Hoa Lan

– Tác giả: Trần Mạnh Quyết – Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú

Giải B

– Tác phẩm: Kiểm soát chất lượng nguyên liệu

– Tác giả: Võ Hoàng Anh Thư – Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hòa

Giải C

Tác phẩm: Được mùa

Tác giả: Nguyễn Thành Tuyến – Văn phòng Tổng công ty Khánh Việt

Giải Khuyến khích

Tác phẩm: Niềm vui của công nhân phụ trợ.

Tác giả: Phan Chí Thành – Công ty Thuốc lá Nguyên liệu Khatoco

– Tác phẩm: Cây kéo trong tay – niềm vui ánh mắt

– Tác giả: Huỳnh Thị Bảo Thương – Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên

Kết quả các cuộc thi trong Chuỗi sự kiện Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt

GIẢI PHONG TRÀO SÁNG KIẾN CẢI TIẾN KỸ THUẬT VÀ HỢP LÝ HOÁ SẢN XUẤT KINH DOANH

Giải Nhất: Xí nghiệp May Khatoco

Với 09 sáng kiến và 02 giải pháp hợp lý hoá sản xuất kinh doanh, đem lại giá trị làm lợi 4.582.000.000 đồng.

Giải Nhì: Nhà máy Thuốc lá Khatoco Khánh Hoà

Với 06 sáng kiến và 34 giải pháp hợp lý hoá sản xuất kinh doanh, đem lại giá trị làm lợi 3.252.000.000 đồng.

Giải Ba: Công ty cổ phần Đông Á

Với 02 sáng kiến và 34 giải pháp hợp lý hoá sản xuất kinh doanh, đem lại giá trị làm lợi 534.000.000 đồng.

Kết quả các cuộc thi trong Chuỗi sự kiện Kỷ niệm 40 năm thành lập Tổng công ty Khánh Việt