HƯỚNG ĐẾN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT